Strona główna » Aktualność » Dofinansowania klubowe 2017

Dofinansowania klubowe 2017

Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowania klubowe 2017. 

 

Najważniejsze informacje:

1. W roku 2017 udzielimy 5 grantów o ustalonej kwocie 750zł

2. O dofinansowania starać można się w następujących obszarach działalności:

bouldering, wspinaczka sportowa, taternictwo, alpinizm, biegi górskie

3. O dofinansowania ubiegać mogą się osoby lub zespoły

4. Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

  • opłacone składki klubowe 2017
  • składanie w klubie wykazów przejść
  • przesłanie do Adama Pustelnika (Komisja Sportowa AKG) na adres adam.pustelnik@gmail.com wniosku o dofinansowanie

​5. Warunki jakie spełniać musi wniosek o dofinansowanie:

Wniosek zawierać powinien opis wybranego celu/celów (rejon, drogi, styl działania, partnerzy) wraz z uzasadnieniem znaczenia/wartości dla aplikującego tego celu, termin wyjazdu oraz opis przewidywanych kosztów.

6. Ocena wniosków:

W ocenie wniosków brać będziemy pod uwagę: dorobek wnioskujących, wartość sportową celu oraz, znaczenie celu dla wspinania klubowego oraz rozwoju wspinaczkowego aplikujących, jakość złożonego wniosku.

7. Terminy:

Wnioski składamy do 31 maja 2017.

Do 14 czerwca Zarząd klubu ogłosi listę dofinansowanych projektów.

Wnioski dotyczyć mogą również projektów realizowanych w I połowie 2017r. 

8. Dofinansowania będą zaliczkowane a następnie wypłacane w całości post factum. Warunkiem wypłaty jest:

  • Rozliczenie się osoby/osób objętych dofinansowanie poprzez zamieszczenie na stronie www i FB klubu materiałów z wyjazdu w dowolnie wybranej formie: galerii zdjęć, relacji, opowiadania etc.
  • Identyfikacja zewnętrzna podczas realizacji projektu: naklejki, naszywki klubowe etc. 
  • Przedstawienie sprawozdania finansowego wyjazdu (beneficjenci otrzymają stosowną informację mailowo)

 

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze projekty!

Zarząd AKG

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Paweł Pustelnik
tel. 605 054 266

Katarzyna Piłat
tel. 509 824 418

Partnerzy
Wspieramy