Strona główna » Aktualność » Walne Zebranie Członków AKG 06.04.2018

Walne Zebranie Członków AKG 06.04.2018

Informujemy, że dnia 06.04.2018 (piatek) w siedzibie klubu (ul. Piotrkowska 132 m.53) odbędzie się Walne Zebranie Członków Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Pierwszy termin zebrania godz. 18.00, termin drugi (w wypadku nie zebrania kworum w terminie pierwszym) godz. 18.30. Zebranie ma charakter sprawozdawczy.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Prezydium walnego zebrania
- Przewodniczącego
- Zastępcy przewodniczącego
- Sekretarza
3. Wybór Komisj skrutacyjnej
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania 
6. Sprawozdanie Zarządu AKG z działalności Klubu, w tym sprawozdania:
- Prezesa
- Komisji Szkolenia
- Komisji Sportowej
- z działalności ścianki AKG
- Sprawozdanie Dyrektora Finansowego Klubu
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie zebrania
 
Poniżej przedkłądamy projekt Regulaminu Walnego Zebrania AKG, który poddany zostanie pod głosowanie:
https://drive.google.com/file/d/1rNcilprQKEE7PYxz6R0sIhN0X8X9l8EC/view?usp=sharing
 
Do projektu Regulaminu, jak i porządku obrad można zgłaszać wnioski/uwagi. Prosimy kierować je pisemnie na adres mailowy klubu: klub.akglodz@gmail.com. 
 
Liczymy na Wasze liczne przybycie! Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania AKG z dn. 23.03.2017 w dniu obrad Walnego Zebrania AKG ścianka klubowa będzie NIECZYNNA!
 
Zarząd AKG
 
Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Paweł Pustelnik
tel. 605 054 266

Katarzyna Piłat
tel. 509 824 418

Partnerzy
Wspieramy