Strona główna » Aktualność » Walne Zebranie Wyborcze Akademickiego Klubu Górskiego 04.04.2019 godz. 18.00

Walne Zebranie Wyborcze Akademickiego Klubu Górskiego 04.04.2019 godz. 18.00

Walne Zebranie Wyborcze AKG 04.04.2019 (czwartek)

Walne Zebranie Wyborcze AKG  - 04.04.2019 (czwartek)

Informujemy, że dnia 04.04.2019 (czwartek) w Sali 04 Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej, ul. Różyckiego 5 (budynek w którym mieści się Ścianka AKG!) odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Pierwszy termin zebrania godz. 17.30, termin drugi (w wypadku nie zebrania kworum w terminie pierwszym) godz. 18.00.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór sekretariatu zebrania
4. Wybór komisji:
-mandatowej
-skrutacyjnej
-wnioskowej
5. Sprawozdanie Zarządu AKG z działalności Klubu, w tym sprawozdania:
- Prezesa
- Komisji Szkolenia
- Komisji Sportowej
- z działalności ścianki AKG
6. Sprawozdanie Dyrektora Finansowego Klubu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AKG
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9.. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi AKG

10. Wybór władz Klubu:
- wybór Prezesa AKG
- wybór Członków Zarządu
- wybró Komisji Rewizyjnej

11. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA
11. Projekt aktualizacji Statutu Klubu.
12. Wniosek Kapituły Członkostw Honorowych AKG

13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie zebrania

Liczymy na Wasze liczne przybycie!

UWAGA! W związku z planowaną aktualizacją Statutu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% czonków klubu! Sprawa jest bardzo ważna - apelujemy do Was o BEZEWZGLĘDNE PRZYBYCIE!

W najbliższych dniach na naszej stronie opublikujemy projekt zmian Statutu oraz wzór pełnomocnictwa - dla osób które nie będą mogły osobiście stawić się na zebranie.

Zarząd AKG

 

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Paweł Pustelnik
tel. 605 054 266

Katarzyna Piłat
tel. 509 824 418

Partnerzy
Wspieramy