Strona główna » Klub » Jak wstąpić

Jak wstąpić

Od ponad 40 lat Akademicki Klub Górski w Łodzi tworzą ludzie, których pasją są wspinanie, góry, przygoda i wolność. Z każdym rokiem Klub przyjmuje do swojego grona nowe osoby. Jak kiedyś filozoficznie zauważyła Aga-cka, do naszego Klubu można zostać przyjętym a nie "zapisać się" - jak do innych organizacji. Ta subtelna różnica stanowi kwintesencję członkostwa w AKG. Kryterium przyjęcia danej osoby do Klubu, oprócz zainteresowania górami i wspinaniem, jest też to, jakim się jest człowiekiem, kolegą, partnerem w górach itd.
Żeby zostać członkiem Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi, należy spełnić kilka wymogów formalnych. Zapewniam jednak, że warto należeć do AKG, bo to właśnie w tym Klubie można spotkać najfajniejszych ludzi i spędzić z nimi najwspanialsze dni w skałach, w górach, ale też i na co dzień.

Wymogi dla kandydatów na członka AKG:

 1. Ukończony kurs skałkowy (w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zadecydować o przyjęciu kandydata posiadającego kurs ściankowy);
 2. Przedstawienie rekomendacji (pisemnej lub ustnej) 2 członków wprowadzających (będących członkami zwyczajnymi AKG);
 3. Stawienie się na rozmowę wstępną podczas zebrania zarządu klubu. Informacji o najbliższych zebraniach szukać należy na stronie AKG w dziale "Wydarzenia klubowe".

Po dopełnieniu tych "strasznych" (sic!) wymagań, osobnik zostaje przyjęty przez Zarząd w poczet członków AKG. Teraz wystarczy już tylko:

 • wypełnić ankietę członkowską (do pobranie w klubie),
 • dostarczyć 2 zdjęcia (format legitymacyjny),
 • opłacić wpisowe: 50 PLN (normalne) lub 20 PLN (ulgowe)
 • uczcić okoliczność przyjęcia do Klubu wraz z całą wspinaczkową bracią!

 

Składki członkowskie:

 • 100 PLN składka normalna
 • 60 PLN składka ulgowa - przysługuje uczniom i studentom


W przypadku niepłacenia składek, po 3 latach osoba zostaje skreślona z listy członkowskiej AKG. Reaktywowanie się w prawach członka oznacza konieczność uiszczenia ponownie opłaty wpisowej do klubu (50zł) oraz bieżącej składki.
 

Przypominamy, że składki można też wpłacać bezpośrednio na konto Klubu:

40 1140 2017 0000 4902 1192 5155

(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz roku którego dotyczy składka)

 

Zbieraniem składek oraz stemplowaniem legitymacji zajmują się:

 • Skarbnik AKG Stanisław Rabiega - uchwytny w klubie oraz na imprezach klubowych.
 • na ściance klubowej w imieniu Skarbnika członkowie Zarządu: Dominika Wajberg, Katarzyna Piłat, Grzegorz Kowalski, Paweł Pustelnik.

 

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Paweł Pustelnik
tel. 605 054 266

Katarzyna Piłat
tel. 509 824 418

Partnerzy
Wspieramy