Strona główna » Aktualność » Dofinansowania sportowe AKG 2021

Dofinansowania sportowe AKG 2021

Komisja Sportowa Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi ogłasza nabór wniosków
o dofinansowania sportowe w 2021 roku.

W tym roku na dofinansowanie działalności sportowej przeznaczona została kwota 4000 PLN. Granty zostaną udzielone w następujących obszarach działalności wspinaczkowej i górskiej: bouldering, wspinaczka sportowa, taternictwo, alpinizm, biegi górskie, narciarstwo wysokogórskie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby lub zespoły, które spełniają poniższe warunki:

  1. opłaciły składki klubowe za 2021 rok
  2. złożyły wykaz przejść za 2020 rok
  3. prześlą na adres mailowy Komisjio Sportowej AKG sport[email protected] wniosek o dofinansowanie

Wniosek musi zawierać opis wybranego celu (rejon, drogi, styl działania, partnerzy, cele alternatywne) wraz z uzasadnieniem znaczenia tego celu dla aplikującego, a także termin wyjazdu oraz opis przewidywanych kosztów. W przypadku wniosków obejmujących dłuższy okres czasu lub będących w trakcie realizacji warto wymienić już osiągnięte wyniki.

W ocenie wniosków zostaną wzięte pod uwagę: sportowy dorobek i doświadczenie wnioskujących, wartość sportową celu oraz jego znaczenie dla rozwoju wspinania klubowego oraz indywidualnego aplikujących, jakość złożonego wniosku.

W zależności od ilości oraz jakości złożonych wniosków, wymieniona wyżej kwota budżetu sportowego może, lecz nie musi zostać rozdysponowana w całości.

Terminy:

  1. Wnioski składać należy do 28 marca 2021 roku
  2. Komisja Sportowa ogłosi listę osób dofinansowanych w terminie do 11 kwietnia 2021 roku

Wypłata i rozliczenie:

Przyznane dofinansowania będą wypłacane post factum. Warunkiem wypłaty będzie rozliczenie się osób objętych dofinansowaniem poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i facebookowej Klubu materiałów z wyjazdu w dowolnie wybranej formie (galeria zdjęć, relacja, zestawienie osiągniętych wyników, opowiadanie itp.), identyfikacja zewnętrzna podczas realizacji projektu (naklejki, naszywki klubowe itp.) oraz przedstawienie sprawozdania finansowego z wyjazdu (beneficjenci otrzymają stosowną informację mailowo). W przypadku projektów rozłożonych na dłuższy okres lub już częściowo zrealizowanych beneficjenci mogą ubiegać się o wcześniejszą wypłatę lub zaliczkowanie dofinansowania.

z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd AKG

 

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Partnerzy
Wspieramy