Strona główna » Aktualność » Kurs wspinaczki skalnej AKG 2021

Kurs wspinaczki skalnej AKG 2021

Akademicki Klub Górski w Łodzi zaprasza na
KURS WSPINACZKI SKAŁKOWEJ 2021

Startujemy 3 marca 2021 r. o godz. 19,00 w siedzibie klubu przy ul. Piotrkowskiej 132/53.

 

Podstawowy kurs wspinaczki skałkowej przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania
ze sztucznych obiektów wspinaczkowych.

Struktura kursu:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne  w Łodzi:

 • 8 spotkań w formie wykładów, prelekcji - w większości przypadków będą one się odbywały w lokalu klubowym w środy o 19:00.
 • 4 spotkania (po ok. 3 godz.) na ściance wspinaczkowej.

Część wyjazdowa / praktyczna w skały:

 • Pierwszy wyjazd czterodniowy w skały wapienne Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
  w dniach  6-9.05.2021  (czwartek – niedziela).
 • Drugi wyjazd czterodniowy w skały granitowe w Sokolikach koło Jeleniej Góry
  w dniach  20-23.05.2021  (czwartek – niedziela).

Zakończenie kursu planowane jest na 26.05.2021 – spotkamy się w lokalu klubowym, obejrzymy zdjęcia oraz najważniejsze - rozdamy zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Cena kursu: 1300,00 PLN

Opłata za kurs rozłożona jest na raty.

Reasumując, w ramach tej ceny oferujemy:

 • 8 wykładów,
 • 4 zajęcia na ściance wspinaczkowej przed wyjazdem w skałki,
 •  8 dni wspinaczkowych w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej (4 dni)
   i w Sokolikach (4 dni),
 • wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy (oprócz butów wspinaczkowych),
 • opiekę instruktorską w trakcie trwania wszystkich zajęć praktycznych,
 • specjalną ofertę na zakupu podstawowego sprzętu wspinaczkowego w jednym
  z największych sklepów wspinaczkowych w Polsce,
 • udział we wspólnym klubowym zakończeniu sezonu wspinaczkowego.


W cenie kursu nie zapewniamy przejazdów, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia NW.

Oprócz programu, ważne jest też poznanie środowiska, czyli przyszłych partnerów wspinaczkowych !!!

Bogaty, wszechstronny program szkoleniowy podparty doświadczeniem i tradycją szkoleniową klubu. Uczymy od podstaw, przekazując wiedzę stopniowo, przygotowując Was do samodzielnego wspinania.

Zapraszamy!

Paweł Grenda

[email protected]

 

+48 575 340 855

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Partnerzy
Wspieramy