Strona główna » Aktualność » Ścianka AKG otwarta dla członków Kadry Narodowej PZA

Ścianka AKG otwarta dla członków Kadry Narodowej PZA

  1. Od dnia 07.01.2020 do odwołania Ścianka Akademickiego Klubu Górskiego udostępniona jest wyłącznie  dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. Klub udostępni na terenie ścianki listę osób powołanych do Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu. Osoby spoza tej listy spełniające wymóg punktu 1. obowiązane są posiadać oraz okazać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;
  3. Osoby o których mowa w pkt. 1 odbywać mogą treningi indywidualne lub zorganizowane – po opieką trenerów lub instruktorów.
  4. Obowiązują sesje treningowe trwające 1 godz 45min lub 2 godz 45min oraz 15-minutowe przerwy pomiędzy nimi na dezynfekcję obniektu. Obecność na sesji treningowej musi zostać zarezerwowana poprzez aplikację udostępnioną przez Klub: https://akg.bookero.pl/
  5. Osoby uczestniczące w treningach są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. Klub zapewnia ćwiczącym środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
  6. Maksymalna liczebność osób ćwiczących na jednej sesji treningowej wynosi wynosi 20 osób.
  7. Dyżurny obecny na Ściance Akademickiego Klubu Górskiego:
  • weryfikuje obecność osób uprawnionych oraz maksymalną liczbę ćwiczących
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdej sesji treningowej

Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Partnerzy
Wspieramy