Strona główna » Aktualność » Walne Zebranie Sprawozdawcze AKG 18.06.2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze AKG 18.06.2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze AKG 17.06.2021 (czwartek)

Walne Zebranie Wyborcze AKG  - 17.06.2021 (czwartek)

Informujemy, że dnia 17.06.2021 (czwartek) w lokalu klubu, ul. Piotrkowska 132 m.53  odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Pierwszy termin zebrania godz. 18.00, termin drugi (w wypadku nie zebrania kworum w terminie pierwszym) godz. 18.30.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór sekretariatu zebrania
4. Wybór komisji:
-mandatowej
-skrutacyjnej
-wnioskowej
5. Sprawozdanie Zarządu AKG z działalności Klubu, w tym sprawozdania:
- Prezesa
- Komisji Szkolenia
- Komisji Sportowej
- z działalności ścianki AKG

- z działalności Sekcji Historycznej

6. Sprawozdanie Dyrektora Finansowego Klubu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AKG
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi AKG

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania

Zarząd AKG

 

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Partnerzy
Wspieramy