Strona główna » Klub » Jak wstąpić

Jak wstąpić

Od ponad 40 lat Akademicki Klub Górski w Łodzi tworzą ludzie, których pasją są wspinanie, góry, przygoda i wolność. Z każdym rokiem Klub przyjmuje do swojego grona nowe osoby. Do naszego Klubu można zostać przyjętym a nie "zapisać się". Ta subtelna różnica stanowi kwintesencję członkostwa w AKG. Kryterium przyjęcia danej osoby do Klubu, oprócz zainteresowania górami i wspinaniem, jest też to, jakim się jest człowiekiem, kolegą, partnerem w górach itd.

Żeby zostać członkiem Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi, należy spełnić kilka wymogów formalnych. Zapewniamy jednak, że warto należeć do AKG, bo to właśnie w tym Klubie można spotkać najfajniejszych ludzi i spędzić z nimi najwspanialsze dni w skałach, w górach, ale też i na co dzień.

Wymogi dla kandydatów na członka AKG:

  1. Ukończone szkolenie podstawowe w zakresie wspinaczki;
  2. Przedstawienie rekomendacji 2 członków wprowadzających (będących członkami zwyczajnymi AKG);
  3. Stawienie się na zebraniu zarządu klubu. Informacji o najbliższych zebraniach szukać należy na stronie AKG lub profilu FB klubu

Po dopełnieniu tych "strasznych" (sic!) wymagań, osobnik zostaje przyjęty przez Zarząd w poczet członków AKG. Teraz wystarczy już tylko:

  • wypełnić ankietę członkowską (do pobranie w klubie) oraz dostarczyć zdjęcie
  • opłacić wpisowe: 50 PLN (normalne) lub 20 PLN (ulgowe)
  • wypełnić formularz wniosku o legitymację klubową (poniżej)
  • uczcić okoliczność przyjęcia do Klubu wraz z całą wspinaczkową bracią!

 

Deklaracja członkowska AKG - DO POBRANIA

 

Co zrobić żeby otrzymać nową legitymację AKG - INSTRUKCJA:

1. Dane do legitymacji:

Wypełniamy oraz przesyłamy formularz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaeyr3REWFP5Sw5K7_pVRN5UD6ppaZvUInMXULeeAK51YpDw/viewform?usp=sf_link

2. Zdjęcie

Przygotowujemy zdjęcie (skan, fotografia cyfrowa etc.) w wielkości 25x35 mm w rozdzielczości 300 dpi. Niestety musimy zrzucić obowiązek dostarczenia właściwego pliku na Was - nie damy sobie rady z obróbką stu zdjęć... Jeśli macnie problem - poproście kogoś o pomoc - to nie jest trudne! 

Zdjęcie zapisujemy w formacjie .JPG, nazwa pliku: nazwisko_imie.jpg i przesyłamy na adres mailowy klubu: [email protected]

Ważne: w tytule maila wpisujemy: Legitymacja Nazwisko Imie (należy podać imię i nazwisko)

 

Składki członkowskie:

  • 100 PLN składka normalna
  • 60 PLN składka ulgowa - przysługuje uczniom i studentom

Członkowie Klubu zobowiązaniu są opłacania składek członkowskich za dany rok kalendarzowy nie później niż do 30 kwietnia tego roku kalendarzowego

Członkowie nowo przyjęci do Klubu zobowiązani są do opłacenia należnej składki członkowskiej za rok kalendarzowy, w którym zostali przyjęci do Klubu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia przyjęcia do Klubu.

 

Przypominamy, że składki można też wpłacać bezpośrednio na konto Klubu:

40 1140 2017 0000 4902 1192 5155

(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz roku którego dotyczy składka)

 

Wszystkie sprawy związane z odbiorem legitymacji, pobraniem naklejki na dany rok czy opłaceniem składki możecie załatwić za pośrednictwem SEKRETARIATU KLUBOWEGO którego dyżur na ŚCIANCE  KLUBOWEJ odbywa się we PONIEDZIAŁKI W GODZ. 18-20

 

Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Partnerzy
Wspieramy