Walne zebranie Wyborcze

10 kwietnia 2013 22:00

 Walne Zebranie Wyborcze AKG 11.04.2013 - podsumowanie
D. 11.04.2013 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Akademickieg Klubu Górskiego. Oto jego przebieg w telegraficznym skórcie:

Zebranie udzieliło abslutorium ustępującemu zarządowi klubu a następnie wybrało nowe władze raz delegatów na Zjazd Walny PZA.

Prezesem klubu na kolejną kadencję wybrany został Paweł Pustelnik.

Skład zarządu klubu rozszerzono do 6 osób plus prezes. Do zarządu wybrani zostali: Katarzyna Piłat, Dominika Wajberg, Stanisław Rabiega, Paweł Grenda, Adam Pustelnik oraz Grzegorz Kowalski.

Nowa komisja rewizyjna składa się z: Artura Klikowskiego, Jakuba Kubiaka oraz Mateusza Izbickiego.

Delegatami na Zjazd Walny PZA decyzją walnego zebrania są: Marek Kujawiński oraz Paweł Grenda, a ich zastępcami Paweł Pustelnik i Stanisław Rabiega.

 

Walne Zebranie podjęło również kilka ważnych uchwał, w tym:

Uchwała nr 8: W sprawie nadania godności Członka Honorowego AKG kol. Józefowi Goździkowi

Treść: Kolega Józef Goździk jest jednym z klubowych prekursorów wypraw w gory wysokie. Był uczestnikiem ponad 20 wypraw. Zdobył 4 ośmiotysięczniki. Postawa Józka Goździka może być najlepszym przykładem partnerstwa i koleżenstwa w górach, a Jego skromność pokazuje, ze można być wybitnym alpinistą bez szukania rozgłosu. Mając na uwadze powyższe, Walne Zebranie Członków AKG nadaje w dn. 11 kwietnia 2013 koledze Józkowi Goździkowi godnośc członka honorowego naszego klubu czym wyraża uznanie dla Jego dokonań alpinistycznych i postawy godnej człowieka gór.

Uchwała nr 9: w sprawie powołania Kapituły Członkostw Honorowych AKG

Treść: Walne Zebranie Czlonków powołuje nową komisje o nazwie Kapituła Członkostw Honorowych. Celem dzialania Kapituły jest opiniowanie i rekomendowanie kandydatur osób godnych nadania im członkostaw honorowego AKG. Kapitule tworzyć będą członkowie honorowi AKG oraz aktualny Prezes klubu. Członkowie Kapituły wybiora ze swego grona przewodniczącego. Uhcwały będą zapadać zwykla większoscia głosów. Kapitula ma obowiązek spotykania się co najmniej raz do roku.

Uchwała nr 10: W sprawie ustalenia procedury ponownego przyjęcie do klubu osob skreślonych z listy członków w związku z nieopłacaniem skladek członkowskich.

Treść: Osoba skreślona z listy czlonków klubu może zostac przyjęta ponownie w poczet członków za zgodą Zarzadu klubu po uiszczeniu opłaty wpisowej oraz bieżacej składki klubowej.

 

Zgłaszano również zalecenia dla nowego zarządu klubu:

Wolny wniosek nr.1 (Wojciech Święcicki): Zalecenie do nowego Zarządu klubu aby wysłał uchwałę KWW w sprawie T. Kopysia do Taternika z prośbą o publikacje uchwały na łamach magazynu.

Wolny wniosek nr. 2 (Adam Pustelnik): Zalecenie do Zarządu Klubu o to, by umieścił informację o Członkach Honorowych na stronie www i w siedzibie Klubu.

Wolny wniosek nr.3 (Łukasz Mirowski): Zalecenie do Zarządu Klubu, by wydłużyć godziny otwarcia ścianki wspinaczkowej.

Wolny wniosek nr.4 (Alex Raczyński): Zalecenie o stworzenie internetowego przewodnika po klubowej ściance wspinaczkowej na stronie www klubu.

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w zebraniu i okazane zaufanie!
Robokop Kanfor Atest Biznes w kadrze Satori Druk
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.