Propozycja zmian w Statucie Klubu

24 lutego 2016 23:00

 Propozycja zmian w Statucie Klubu

W ziązku z zaplanowanym na dzień 03.03.2016 Zebraniem Walnym AKG proponujemy dodanie do Rozdziału 2,  par. 8 Statutu Klubu punktu 9 (kolor niebieski):

------------------------------------------------------------------------
 
Rozdział 2
 
Cele i sposoby działania
 
§ 7
 
Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności w zakresie alpinizmu (taternictwa), wspinaczki sportowej, alpinizmu jaskiniowego, narciarstwa wysokogórskiego i kwalifikowanej turystyki górskiej.
 
§ 8
 
Klub realizuje swoje cele przez:
 1. zrzeszanie osób zajmujących się i zainteresowanych działalnością określoną w § 7.
 2. popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, turystycznej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i za granicą.
 3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań, odczytów.
 4. współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu.
 5. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką górską.
 6. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu.
 7. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych zadań i celów Klubu.
 8. wykonywanie usług wymagających specjalistycznych umiejętności i wykorzystania sprzętu alpinistycznego.
 9. działalność w sferze zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

UZASADNIENIE: Dotychczas brak powyższego zapisu powodował trudności w uczestniczeniu przez Klub w konkursach dotyczących realizacji zadań publicznych np. w zakresie organizacji zajęć sportowych (wspinaczka sportowa) dla dzieci i młodzieży.

Zarząd AKG


Robokop Kanfor Atest Biznes w kadrze Satori Druk
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.