Zarząd Klubu uchwalił Regulamin opłacania składek

23 listopada 2021 14:31

Realizując Uchwałę walnego Zebrania AKG Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego uchwalił Regulamin opłacania składek. Treść uchwały poniżej:

------------

W związku z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Akademickiego Klubu Górskiego z dn. 17 czerwca 2021 r. oraz w nawiązaniu do §16 ust. 1 lit. f) i §17 ust. 1 lit. b) Statutu Akademickiego Klubu Górskiego (dalej „Statut”), Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego (dalej „Zarząd”) postanawia co następuje:

§1

Członkowie Klubu zobowiązaniu są opłacania składek członkowskich za dany rok kalendarzowy, o czym mowa §16 ust. 1 lit. f) Statutu, nie później niż do 30 kwietnia tego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem zapisów §2 i §3

§2

Członkowie przyjęci do Klubu po wejściu w życie niniejszej Uchwały zobowiązani są do opłacenia należnej składki członkowskiej za rok kalendarzowy, w którym zostali przyjęci do Klubu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia przyjęcia do Klubu.

§3

Członkowie Klubu są zobowiązani do opłacenia składki członkowskiej za 2021 r. nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały.

§4

Członkowie Klubu, którzy nie opłacili składki członkowskiej w terminie wynikającym z niniejszej Uchwały będą skreśleni z listy członków, zgodnie z §17 ust. 1 lit. b) Statutu.

§5

Niniejsza Uchwała Zarządu Akademickiego Klubu Górskiego wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego

Robokop Kanfor Atest Biznes w kadrze Satori Druk
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.