Dofinansowania sportowe 2023

20 lipca 2023 09:58

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi podjął decyzję o uruchomieniu dofinansowań sportowych w sezonie 2023.

Beneficjentami tegorocznych dofinansowań będzie młodzież do 26 roku życia. A do zgarnięcia jest 5 grantów do kwoty 600 zł każdy!

Poniżej szczegółowy regulamin:


Regulamin Dofinansowań Młodzieży w Akademickim Klubie Górskim w roku 2023


 1. Cele programu dofinansowań
  1. Celem programu dofinansowań jest wspieranie młodzieży w wieku do 26 roku życia w realizacji celów i zainteresowań związanych ze wspinaczką.
  2. Program ma na celu zachęcanie młodych osób do aktywnego uczestnictwa w działaniach Klubu oraz rozwijanie umiejętności w zakresie wspinaczki.
  3. Poprzez dofinansowanie chcemy wspomagać młodzież w realizacji ich planów wspinaczkowych i górskich na dany sezon.

 2. Kto może ubiegać się o dofinansowanie
  1. Dofinansowania są dostępne dla młodzieży w wieku do 26 roku życia, która jest członkiem Akademickiego Klubu Górskiego lub młodzieży do 16 roku życia, która reprezentuje Klub w ogólnopolskich zawodach wspinaczkowych. 

 3. Wymagane dokumenty
  1. W celu ubiegania się o dofinansowanie, wnioskodawcy powinni przesłać na adres e-mail sport@akglodz.org wykaz osiągnięć za dany sezon oraz pisemny opis działalności wspinaczkowej.
  2. Wykaz osiągnięć powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych celów, przejść, udziału w zawodach.
  3. Wraz z wykazem osiągnięć i opisem, należy przesłać również fotografie dokumentujące te aktywności. 

 4. Kryteria oceny wniosków
  1. Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego oceni wnioski na podstawie przedstawionych wykazów przejść i opisów działalności wspinaczkowej/górskiej.
  2. Ocenie podlegać będzie jakość i zakres osiągnięć, udział w zawodach ogólnopolskich oraz przejścia skalne.
  3. Dodatkowo, przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane pod uwagę regularne przesyłanie informacji i zdjęć na skrzynkę klubową na Facebooku, dotyczących postępów i osiągnięć wnioskodawcy oraz oznaczanie Akademickiego Klubu Górskiego w mediach społecznościowych. 

 5. Wysokość oraz sposób rozliczenia dofinansowania
  1. Klub przeznacza maksymalnie 5 grantów na zakupy sprzętowe, o wartości do 600 zł każdy.
  2. Wysokość oraz liczba przyznanych dofinansowań będzie zależna od oceny przedstawionych wniosków i dostępnych środków finansowych Klubu.
  3. Informacje dotyczące rozliczenia dofinansowania będą przekazywane wnioskodawcom drogą mailową. 

 6. Terminy
  1. Wykazy powinny obejmować przejścia dokonane w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 października 2023 roku.
  2. Wykazy przejść oraz opisy działań wspinaczkowych za sezon 2023 należy przesłać do Komisji Sportowej do dnia 31 października 2023 roku.
  3. Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego zobowiązuje się do rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie do dnia 15 listopada 2023 roku. 

 7. Postanowienia końcowe
  1. Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu dofinansowań w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej Klubu.
  2. Akademicki Klub Górski zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dofinansowania bez podania przyczyny.
  3. Decyzje dotyczące przyznania dofinansowania będą przekazywane wnioskodawcom drogą mailową na adres e-mail, z którego wniosek został nadesłany.
Robokop Kanfor Atest Biznes w kadrze Satori Druk
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.