Walne Zebranie Wyborcze AKG
30 marca 2022 12:06

Informujemy, że dnia 14.04.2022 (czwartek) w lokalu Akademickiego Klubu Górskiego, ul. Piotrkowska 132 m.53 odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. Pierwszy termin zebrania godz. 17.30, termin drugi (w wypadku nie zebrania kworum w terminie pierwszym) godz. 18.00.Proponowany porządek zebrania:1. Otwarcie zebrania2. Wybór przewodniczącego zebrania3. Wybór sekretariatu zebrania4. Wybór komisji: - mandatowej - skrutacyjnej - wnioskowej5. Sprawozdanie Zarządu AKG z działalności Klubu, w tym sprawozdania: - Prezesa - Komisji Szkolenia - Komisji Sportowej - z działalności ścianki AKG6. Sprawozdanie Dyrektora Finansowego Klubu7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AKG8. Dyskusja nad sprawozdaniami9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi AKG10. Wybór władz Klubu: - wybór Prezesa AKG - wybór Członków Zarządu - wybór Komisji Rewizyjnej11. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA12. Wolne wnioski13. Zamknięcie zebraniaLiczymy na Wasze liczne przybycie!Zarząd AKG

• • •
Relacja z wyjazdu do Chamonix
17 marca 2022 16:09

Cel: Chamonix, Alpy. Termin: 06 - 15.08.2021r. Komplikacje przedwyjazdowe Na początku lipca z kolegą Piotrkiem Zarembą uważnie śledziliśmy prognozy w Chamonix, patrząc niepokojąco na przeciągające się opady. Postanowiliśmy przełożyć wyjazd o tydzień do przodu. Niespodziewanie w weekend poprzedzający wyjazd Piotr przysłał bardzo złą wiadomość o zerwaniu troczka i skręceniu stawu podczas prób na jakimś projekcie na Jurze. Jest unieruchomiony na 2 miesiące ;/. Życzyłem szybkiego powrotu do zdrowia i zacząłem szukać wśród sprawdzonych znajomych wspinaczy kto byłby zainteresowany wyjazdem do Chamonix. Ktoś tam pojawił się na horyzoncie, kilka osób nie do końca zdecydowanych. Na dodatek żeby kontuzji było mało, sam doznałem dziwnego upadku w ten sam nieszczęsny weekend przy zejściu z Kieżmarskiego Szczytu przełęczą Huncowską. Niefortunnie obsunął się kamień pod …

• • •
Relacja z wyjazdu do Chamonix
Zarząd Klubu uchwalił Regulamin opłacania składek
23 listopada 2021 14:31

Realizując Uchwałę walnego Zebrania AKG Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego uchwalił Regulamin opłacania składek. Treść uchwały poniżej:------------W związku z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Akademickiego Klubu Górskiego z dn. 17 czerwca 2021 r. oraz w nawiązaniu do §16 ust. 1 lit. f) i §17 ust. 1 lit. b) Statutu Akademickiego Klubu Górskiego (dalej „Statut”), Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego (dalej „Zarząd”) postanawia co następuje:§1Członkowie Klubu zobowiązaniu są opłacania składek członkowskich za dany rok kalendarzowy, o czym mowa §16 ust. 1 lit. f) Statutu, nie później niż do 30 kwietnia tego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem zapisów §2 i §3§2Członkowie przyjęci do Klubu po wejściu w życie niniejszej Uchwały zobowiązani są do opłacenia należnej składki …

• • •
Nagrody AKG za sezon 2020
12 kwietnia 2021 22:00

Nagrody AKG za sezon 2020 Nagrody Akademickiego Klubu Górskiego ze działalność sportową w sezonie 2020 Kapituła Srebrnego Haka AKG w składzie: Piotr Pustelnik (przewodniczący), Paweł Pustelnik, Mateusz Haładaj, Adam Pustelnik, Aleks Raczyński, Paweł Czyż po długich i burzliwych obradach przyznała nagrody za osiągnięcia sportowe w sezosnie 2020. Kapituła postawnowiła nie wręczać w tym sezonie najwyższej nagrody klubowej czyli Srebrnego Haka. Spośród nadesłanych wykazów przejść zdecydowano się wyróżnić: 1. Najlepszy wykaz kobiecy - 2 nagrody równoległe: Mirka Ziemba za przejście drogi Chicken Run 9+/10- RP na Frankenjurze oraz Kasia Maciak za bardzo udany sezon skalny zwieńczony prowadzeniem 3 dróg o trudnościach VI.5 RP Fatamorgana, Stereotomia Lewa, Drwal Anonim (wszyskie na Jastrzębniku) …

• • •
Podsumowanie Sezonu 2020 AKG
8 kwietnia 2021 22:00

Podsumowanie Sezonu 2020 w Akademickim Klubie Górskim Wstęp czyli okiem Prezesa [Paweł Pustelnik] Z poślizgiem, ale wreszcie prezentujemy Wam podsumowanie sezonu sportowego 2020 w Klubie. Dziwny był to rok i zupełnie inny niż wiele poprzednich sezon dla Klubu. Zaczęło się obiecująco, ale szybko okazało się, że karty rozdawać miała szalejąca na świecie pandemia wirusa. Nasze działania paraliżowały kolejne lockdowny, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte granice, zamknięte ścianki, a w pewnym momencie nawet zamkniete ... lasy. Nie odbyła się większość tradycyjnych klubowych wydarzeń i imprez, musieliśmy szybko zweryfikować większość planów na sezon 2020. Najbardziej ucierpiało chyba klubowe wspinanie górskie. Bardzo mało było nas w Tatrach, nielicznym udało się dotrzeć w Dolomity. Prawie żadnych startów nie odnotowali tradycyjnie aktywni i mocni klubowi biegacze górscy. Niemniej duch w naszej społeczności bynajmniej nie umarł. Działaliśmy tak jak i gdzie się dalo. Głównie sportowo i w rejonach latwo dostępnych - na Jurze i Frankenjurze. W podsumowaniu przeczytacie zatem głównie o wspinaniu skałkowym. Co zatem słychać w skałkach i na małych formach? Otóż po pierwsze duży progres zanotowały klubowe Wspinaczki i to im nalezą się wielkie brawa za ten sezon! Dziewczyny były aktywne i wspinały się na bardzo dobrym poziomie, czego ogromnie gratuluję! Po drugie poziom …

• • •
Dostępność ścianki AKG od dn. 01.04.2021
30 marca 2021 22:00

Dostępność ścianki AKG od dn. 01.04.2021 UDOSTĘPNIENIE ŚCIANKI AKADEMICKIEGO KLUBU GÓRSKIEGO OD DN. 01.04.2021 Od dnia 01.04.2021 do odwołania Ścianka Akademickiego Klubu Górskiego udostępniona jest wyłącznie dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej. Klub udostępni na terenie ścianki listę osób powołanych do Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu. Osoby spoza tej listy spełniające wymóg punktu 1. obowiązane są posiadać oraz okazać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy; Osoby o których mowa w pkt. 1 odbywać mogą treningi indywidualne lub zorganizowane – po opieką trenerów lub instruktorów. Obowiązują sesje treningowe trwające 1 godz 45min lub 2 godz 45min oraz 15-minutowe przerwy pomiędzy nimi na dezynfekcję obiektu. Obecność na sesji treningowej musi zostać zarezerwowana poprzez aplikację udostępnioną przez Klub. Osoby uczestniczące w treningach są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. Klub zapewnia ćwiczącym środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. Maksymalna liczebność osób ćwiczących na jednej sesji treningowej wynosi wynosi 20 osób. Dyżurny obecny na Ściance Akademickiego Klubu Górskiego: weryfikuje obecność osób uprawnionych oraz maksymalną liczbę ćwiczących dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdej sesji treningowej Zarząd AKG

• • •
Ścianka AKG otwarta dla członków Kadry Narodowej PZA
4 stycznia 2021 23:00

Ścianka AKG otwarta dla członków Kadry Narodowej PZA Od dnia 07.01.2020 do odwołania Ścianka Akademickiego Klubu Górskiego udostępniona jest wyłącznie dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; Klub udostępni na terenie ścianki listę osób powołanych do Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu. Osoby spoza tej listy spełniające wymóg punktu 1. obowiązane są posiadać oraz okazać dokument …

• • •
Informacja dla osób które chciałyby wstąpić do AKG
30 grudnia 2020 23:00

Informacja dla osób które chciałyby wstąpić do AKG W związku z sytuacją pandemiczną zawieszone zostały stacjonarne zebrania Zarządu AKG. Osoby które chciayby się z nami skontaktować, zadać pytanie dotyczące działania klubu lub uzyskać jakiekolwiek inne informacje prosimy o kontakt maliowy: kontakt@akglodz.org Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do AKG, oraz spełniające kryteria członkostwa prosimy o przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej na klubowy mail: kontakt@akglodz.org Link do pobrania deklaracji oraz kryteria dla członków klubu znajdziecie tu: Dołącz do nas Przesłanymi mailowo deklaracjami członkowskimi Zarząd zajmie się w trybie głosowania zdalnego. Zarząd Akademickiego Klubu Górskiego

• • •
Robokop Kanfor Atest Biznes w kadrze Satori Druk
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.